Kalendář akcí

Ekumenická bohoslužba

začátek v 18:00 hod
v evangelickém kostele, Nové Město na Moravě
 
Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR pořádají
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Mottem pro letošní rok je evangelijní výzva:
„Miluj Hospodina, Boha svého…
a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27)
který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu.
Na volbě tématu a přípravě textů se podílel ekumenický tým z Burkina Fasa, který
sezvala místní Komunita Chemin Neuf (Communauté du Chemin Neuf, CCN)
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ve středu 17. ledna 2024 v 18.00
v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě

Pořadatel

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v NMnM a katolická farnost NMnM
Ondřej Ruml
Zveřejnil/a 13. leden 2024 v 23:51 hod. Martin Popel