Zamřené osoudy ON-LINE

začátek v 9:00 hod, konec v 17:00 hod
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě
 
Zamřené osoudy ON-LINE

Zmařené osudy

ON-LINE PROHLÍDKA

Na začátku května jsme si připomněli 75. výročí konce 2. světové války, která tragicky zasáhla i do osudu novoměstských rodin Bradyových a Skuteckých. Horácká galerie Vás spolu s autorem Lubomírem Šulou zve na historiografickou, populárně naučnou výstavu Zmařené osudy, kterou vám nabízíme on-line. Dvacet výstavních panelů, opatřených texty, dobovými dokumenty, fotografiemi mapují krátký život Hany Brady, její rodiny, rodin dalších novoměstských Židů a dokumentují holocaust obecně. Výstava měla premiéru v roce 2011 v Horácké galerii, letos měla být reprízována i se slavnostním zahájením dne 8. května 2020.

Více informací o projektu.

Pořadatel

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Pokladna HG
566 654 211

www.horackagalerie.cz
Zveřejnil/a 12. květen 2020
v 10:35 hod. Eva Kulková