Kalendář akcí

Oslavy 120. výročí evangelického kostela

začátek v 9:00 hod, konec v 16:00 hod
evangelický kostel, Nové Město na Moravě
 
Oslavy 120. výročí evangelického kostela

Pokoj Boží budiž s Vámi

Druhý zářijový víkend si novoměstští evangelíci připomenou 120. výročí posvěcení svého chrámu. Při pohledu do dobové kroniky si můžeme připomenout události 8. a 9. září roku 1898 tímto záznamem: …za překrásného počasí byl slavnostně posvěcen nový chrám, jehož novorenesanční krása přitahovala důstojnou elegancí. Účastnilo se na dva tisíce lidí, dvacet sedm farářů, dále byli přítomni zástupci města a korporací. Otevření kostela a posvěcující řeč vykonal superintendent Josef Totušek z Jimramova. Z rukou dcery seniora Dobeše obdržel symbolický mosazný jubilejní klíč. 10. září byl na místě bývalé modlitebny odhalen pomník Františka Josefa I. jako vděk za náboženskou toleranci.

Po sto dvaceti letech stále přicházejí do tohoto chrámu věřící přijímat Boží slovo a pokoj, rozjímat, modlit se, bavit se, potkávat se a hovořit mezi sebou o malých i velkých radostech i starostech života. Jako připomínku posvěcení evangelického kostela pořádá farní sbor  setkání v neděli 9. září roku 2018. Oslavy zahájí v 9:00 slavnostní bohoslužba, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý. Při této bohoslužbě bude mít hudební doprovod ženský pěvecký sbor Naenia. Odpoledne od 14:00 pak bude připravena moderovaná beseda s bývalými novoměstským faráři. Beseda bude doplněná vystoupením mužského pěveckého sboru Novocantus. 120. výročí evangelického kostela připomene také výstava dobových dokumentů, slavnostní odhalení informační tabule a představení almanachu o životě Farního sboru.

 

Program oslav 120. výročí posvěcení evangelického kostela v Novém Městě na Moravě

Neděle 9. září 2018

9:00 – slavnostní bohoslužba – synodní senior Daniel Ženatý, hudební doprovod ženský pěvecký sbor Naenia

10:30 – představení informační tabule o historii kostela

14:00 – moderovaná debata s bývalými novoměstskými faráři, hudební doprovod mužský pěvecký sbor Novocantus, představení nového almanachu o životě ve farním sboru.

 

Petr Hladík, kurátor sboru

Pořadatel

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
Petr Hladík
Zveřejnil/a 3. srpen 2018 v 02:49 hod. Martin Popel