Kalendář akcí

Novoroční koncert 2024

začátek v 17:00 hod, konec v 18:00 hod
Kostel sv. Kunhuty Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 
Novoroční koncert 2024

Novoroční koncert pěveckých sborů se mimořádně uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě.

Novoroční koncert 2024 se mimořádně uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Vystoupí na něm smíšený pěvecký sbor Mimochodem pod vedením Marka Peňáze. Dále se představí tito sólisté: Vilém Cupák – sólo tenor, Tereza Oravcová – varhany, Kateryna Holub – harfa.

Zazní Otčenáš Leoše Janáčka, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a další skladby pro smíšený pěvecký sbor.

Výtěžek ze vstupného podpoří Domov Pomněnka.

Vrcholem koncertu bude skladba Otčenáš Leoše Janáčka. Janáček skladbu složil jako hudební ilustraci k živým obrazům Ojcze nasz od polského malíře Jósefa Męciny-Krzesze. Skladba byla dokončena v květnu 1901 a věnována Ženské útulně v Brně, kterou díky její péči o sociálně slabé děti Janáček podporoval. Roku 1906 přepracoval Janáček Otčenáš s doprovodem harfy a varhan. Bez živých obrazů byl pak proveden poprvé jako kantáta 18. listopadu 1906. Otčenáš je jediná Janáčkova skladba, která vznikla na základě polského ideového podnětu. Koncipoval podle Krzesze pouze pět obrazů s obsahem: 1. Dělníci klečí v lese před křížem (Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé!), 2. Rodina u zemřelého dítěte (Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi!), 3. Žně, hojná úroda, blížící se bouře (Chléb náš vezdejší dej nám dnes!), 4. Žalář a v něm vězeň (A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům!), 5. Lupič se vlámal v noci do pokoje, Kristus chrání spící (Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého! Amen.). Janáček touto skladbou vytvořil dílo, které dosud nemá obdoby v hudební literatuře podobného druhu.

Pořadatel

Zveřejnil/a 30. listopad 2023 v 09:00 hod. Petr Hladík