Kalendář akcí

Koncert Brno Baroque Trio

začátek v 19:00 hod, konec v 20:30 hod
evangelický kostel, Nové Město na Moravě
 
Rubriky: Hudba, Kultura
Koncert Brno Baroque Trio
Zdeněk Svozil (barokní housle), Martin Hroch (cembalo), Anežka Kavalírová (barokní violoncello)
Bach versus Händel Brno Baroque Trio prezentuje barokní hudbu mladistvým a zábavným způsobem, aniž by ztratilo úroveň reflexe a bádání o stylech barokní interpretace. Bach a Händel zvou na barokní chvíli, v níž se setkáme se souzvukem barokních houslí, violoncella a cembala. Výlet do moderní populárnější hudby oživí tento virtuózní a bezstarostný koncert
Plné vstupné je 190 Kč, zlevněné vstupné 150,- (senioři 65 +, děti 6-15, ZTP+P).

O umělcích

ZDENĚK SVOZIL absolvoval housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (u Jaroslava Krátkého) a na HF JAMU v Brně (u Bohuslava Matouška). Během studií se úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a interpretačních kurzů. Je členem Filharmonie Brno a je koncertním mistrem orchestru Městského divadla Brno. Nyní studuje hru na barokní housle (u Martyny Pastuszky).

Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble
Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.

MARTIN HROCH absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HF JAMU v Brně (klavír u Aleny Vlasákové, Jana Jiraského, cembalo u Barbary M. Willi). Své vzdělání si rozšířil na mnoha interpretačních kurzech. Třikrát získal stipendium Společnosti J. Brahmse v německém Baden-Badenu. Pedagogicky působí na HF JAMU a je ředitele Základní umělecké školy Pavla Křížkovského v Brně-Komíně. Vystupuje jako sólista i jako komorní hráč s orchestry a soubory. Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh.

Program

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Sonáta g moll pro housle a basso continuo HWV 368
Andante – Allegro – Adagio – Gigue

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suita G dur pro violoncello sólo
Preludium – Allemande

Partita d moll pro housle sólo BWV 1004
Sarabanda – Gigue 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Suita G dur pro cembalo HWV 441
Allemande – Courante 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Sonáta G dur pro housle a basso continuo BWV 1021
Adagio –Vivace – Largo – Presto

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Thema con variazioni in g 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Adagio BWV 156 

Irish traditional

Autumn Leaves

 

Další informace najdete na webu http://www.bachuvvarhannipodzim.cz/.

Pořadatel

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
Zdeněk Šorm
Zveřejnil/a 19. září 2017 v 12:14 hod. Martin Popel