Kalendář akcí

Happening Pamatuj!

začátek v 16:00 hod, konec v 16:30 hod
u kašny na Vratislavově náměstí, Nové Město na Moravě
 
Happening Pamatuj!

Letos se sejdeme v 16:00 u kašny na Vratislavově náměstí. Novoměstské pěvecké sbory Naenia a Novocantus pod vedením sbormistrů Jany Kabrdové a Františka Ostrého zazpívají písně: Hatikva (Naděje – dříve zlidovělá píseň, dnes státní hymna Izraele), Šema Jisra’el (Slyš Izraeli – významná část každodenní modlitby) a českou hymnu Kde domov můj.

V roce 2013 zveřejnil vokální soubor Geshem, v čele se sbormistrem Markem Šlechtou, výzvu k uspořádání happeningu Pamatuj!. Tehdy ji vyslyšelo více než 50 pěveckých souborů z různých míst ČR. 8. března 2013 tak poprvé ve stejný čas zněly hebrejské a české texty 3 písní, jež měli podle dochovaných svědectví na rtech mnozí z 3792 vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau, když šli v noci z 8.3. na 9.3. 1944 na smrt do plynových komor. Následně bylo 10. až 12. července 1944 v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí této hromadné vraždy tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10000 lidí. Došlo tak k největší masové vraždě československých občanů: nevinných mužů, žen a dětí, kteří se provinili tím, že se narodili jako Židé.

Happening PAMATUJ! se koná na desítkách míst po celé ČR: na náměstích, školách, v kavárnách a kostelích a počet pěveckých souborů zapojených do této akce se více než zdvojnásobil. V roce 2017 se poprvé do této vzpomínkové akce zapojilo i Nové Město na Moravě – konkrétně mužský pěvecký sbor Novocantus a ženský pěvecký sbor Naenia pod vedením Jany Kabrdové. 8.3. 2017 jsme se sešli v průjezdu rodného domu Hany a Jiřího Brady, kde zazněla koláž z výpovědí osvětimských vězňů. V roce 2018 jsme se přesunuli před dům rodiny Skuteckých v horní části náměstí a do happeningu se zapojili žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy.

Dovolte, abychom Vás i tento rok pozvali k účasti na této vzpomínkové akci. Zamysleme se společně při této vzpomínce nad našimi současnými životními prioritami v kontextu událostí největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi kterými má Osvětim-Březinka mrazivé prvenství. Zájmem občanské společnosti by mělo být připomínat tyto události všem generacím a vyjádřením zármutku nad zbytečnou ztrátou životů občanů naší země projevit v duchu altruismu, humanismu, důvěry a empatie víru, že se naše mlčení už nikdy nestane osudným jako v minulosti!

Víme, že ani nejkrásnější zpěv nevrátí život ani jedinému dítěti, ani jediné ženě nebo muži z těch, kdo byli zavražděni 8. března 1944 v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim. Přesto jsme si jisti, že má smysl důstojně vzpomenout na jejich utrpení. I když máte už v plánu něco jiného (vždyť ti lidé také měli v plánu něco jiného), připojte se, prosím, k této akci.

Pořadatel

Zveřejnil/a 15. únor 2019 v 11:39 hod. Martin Popel