Kalendář akcí

Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.

začátek v 14:30 hod
Orea Resort Devět skal Milovy, Sněžné
 
Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.

Srdečně Vás zveme k účasti na přednášce s naším předním astronomem a astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., která se koná v rámci celostátního podzimního setkání Mensy ČR v Milovech dne 27. 10. 2019 od 14:30 hod. ve víceúčelovém sále Orea Resortu Devět skal.

 

Přednáška spojená s besedou bude na téma Mnohopásmová astronomie. Akce není vhodná pro děti do 7 let. Přihlašovat se můžete do 20. 10. 2019.

Pro zájemce, kteří nejsou účastníky podzimního setkání, je z kapacitních důvodů nutná registrace předem v přihlášce na tomto odkazu. Jednotné vstupné 50 Kč uhraďte prosím předem na účet 2501326163/2010, variabilní symbol 27102019. Zaplacené vstupné se v případě neúčasti nevrací.

 

Až do počátku XX. století se celá astronomie týkala jen optického výseku elektromagnetického spektra. Pak však bylo v roce 1912 objeveno kosmické záření. Za tento objev dostal v roce 1936 Viktor Hess Nobelovu cenu. Souběžně se elektromagnetické spektrum díky pokroku techniky rozšířilo do ultrafialového a infračerveného oboru spektra. Od čtyřicátých let XX. století se rozvíjí radioastronomie, která podstatně zlepšila naše znalosti o chladných složkách vesmíru. Nástup kosmonautiky přinesl objevy rentgenového a gama záření z vesmíru a zkoumání těles Sluneční soustavy pomocí kosmických sond, přistávacích modulů a dokonce i pohyblivých vozítek.

V 90. letech minulého století se začala rozvíjet neutrinová astronomie (Slunce, supernovy, černé díry) a v roce 2016 k tomu přibyla i schopnost pozorovat gravitační vlny při splývání černých děr nebo neutronových hvězd. Tím se výzkumný potenciál astronomie propojil s chemií, biologií, geologií a meteorologií a samozřejmě též s kosmologií.

Rozvoj mnohopásmové astronomie zásadně rozšiřuje vědecké poznání o stavbě a vývoji vesmíru.

 

 

Zveřejnil/a 10. říjen 2019 v 08:37 hod. Erik Havlík